GÅR SOM NORMALT. Sunde Renovasjon og Gjenvinning tek seg av innsamling av hushaldningsavfall i Midt-Telemark kommune. Her er sjåfør Adam Guzina og renovatør Christian Bjartheim Moen i sving. Foto: Øystein Akselberg
GÅR SOM NORMALT. Sunde Renovasjon og Gjenvinning tek seg av innsamling av hushaldningsavfall i Midt-Telemark kommune. Her er sjåfør Adam Guzina og renovatør Christian Bjartheim Moen i sving. Foto: Øystein Akselberg

Innsamling av avfall går som normalt