????????????????????????????????????
Returpunkt. I bustadfeltet i Nordbøåsen er det laga felles returpunkt der innbyggjarane skal sortere avfallet sitt.

Innsamling av avfall går som normalt:

Kvar tek avfallet vegen?