STATLEG LØYVE: Lindheim gård har eit statleg løyve til å lage øl og salsløyve i tilknyting til det. Det gjorde saka komplisert for kommunen.
STATLEG LØYVE: Lindheim gård har eit statleg løyve til å lage øl og salsløyve i tilknyting til det. Det gjorde saka komplisert for kommunen. FOTO: Øystein Akselberg

Lindheim gård får levere på døra