FOLK PÅ JOBB. Arbeidet går sin gang på byggjeplassen i Gullbring. F.v. prosjektleiar Eivind Berge, Torbjørn Valen, Lisa M. Høgstad, Morten Bogstad og Magne Hegnastykket-Dokken. Foto: Øystein Akselberg
FOLK PÅ JOBB. Arbeidet går sin gang på byggjeplassen i Gullbring. F.v. prosjektleiar Eivind Berge, Torbjørn Valen, Lisa M. Høgstad, Morten Bogstad og Magne Hegnastykket-Dokken. Foto: Øystein Akselberg

God byggjeaktivitet på studentbustadane