STENGT: Sandvoll kan ikkje lenger brukast til eigentrening.
STENGT: Sandvoll kan ikkje lenger brukast til eigentrening.

Idrettsanlegget på Sandvoll stengt inntil vidare