LEIRA TYT OPP: Hans Flåterud fortel at tungtransporten vart stoppa i januar, det skaper problem for levering av tømmer. Sjølv når personbilar køyrer her blir det spor. Bilde frå 3. mars, etter dette er vegen høvla og grusa.
LEIRA TYT OPP: Hans Flåterud fortel at tungtransporten vart stoppa i januar, det skaper problem for levering av tømmer. Sjølv når personbilar køyrer her blir det spor. Bilde frå 3. mars, etter dette er vegen høvla og grusa.

– Vegen Yli – Klevar er bygd på leire