Melle Aakenes, leiar Kirkens SOS Telemark
Melle Aakenes, leiar Kirkens SOS Telemark

Melle Aakenes:

Kirkens SOS opprettholder beredskapen – også i påsken