Spesialutstyr. Tilsett på driftsavdelinga i Midt-Telemark kommune, Halvor Nesset (t.v.) og vaktmeister i drifts- og vedlikehaldseininga i Skien kommune, Atle Myhra, ved spesialhengaren som no er i bruk i Bø. Foto: Midt-Telemark kommune.
Spesialutstyr. Tilsett på driftsavdelinga i Midt-Telemark kommune, Halvor Nesset (t.v.) og vaktmeister i drifts- og vedlikehaldseininga i Skien kommune, Atle Myhra, ved spesialhengaren som no er i bruk i Bø. Foto: Midt-Telemark kommune.Bilde 1 av 2

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

Fekk uventa hjelp frå Skien kommune