Per Ingvar Haukeland med tips til turar pg aktivitetar i nærnaturen
FILOSOFERE: I hengekøya er det fint å filosofere, lese og kanskje skrive litt, tykkjer Per Ingvar Haukeland.

Femten tips til ting ein kan gjere i den nære naturen