????????????????????????????????????
Lågare nettleige. Midt-Telemark Energi set ned nettleiga fram til sommaren. Bilde er frå traktene rundt Lopphus husmannsplass i Breisås. Her går det ei kraftline frå trafostasjonen i Eikjabygda til stasjonen på Gvarv. Foto: Øystein Akselberg

Reduserer nettleiga