HAR PENGAR, MEN IKKJE SØKJARAR. Nå kan du søkje fylkeskommunen om midlar til prosjekt som skal auke trafikksikkerheita ein plass der du bur.
HAR PENGAR, MEN IKKJE SØKJARAR. Nå kan du søkje fylkeskommunen om midlar til prosjekt som skal auke trafikksikkerheita ein plass der du bur.

Gjev 500.000 til trafikksikkerheit – alle kan søkje