Harald Ovenstrøm:

Om aukande forskjellar, politikargodtgjeringar og korona