DELAR UT PENGAR. Statskog ber folk søkje om pengar til små og store friluftsprosjekt. Eit døme kan vere midlar til utsiktspunkt som dette på Øysteinnatten på Lifjell.
MEDISIN. Å kome seg ut i frisk luft er den aller beste medisin mot tungsinn i mørketida, og spesielt viktig når me i tillegg er midt i ein pandemi, ifølgje organisasjonen Norsk Friluftsliv. I Midt-Telemark er det rikeleg med mulegheiter til å kome seg ut. Her frå utsiktspunktet på Øysteinnatten på Lifjell.

Søk friluftsmidlar frå Statskog