EU-KONTROLL. Dei som har vanskar med å få utført EU-kontroll på bilen har fått utsett frist.
EU-KONTROLL. Dei som har vanskar med å få utført EU-kontroll på bilen har fått utsett frist.

Utset fristen for EU-kontroll