MILLIONGÅVE: Banksjef i Sparebank1 Telemark, Per Halvorsen, og dagleg leiar i Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde, Guri Ramtoft, vil med hjelp av ei milliongåve hjelpe lokale lag og foreiningar over ein vanskeleg økonomisk situasjon.
MILLIONGÅVE: Banksjef i Sparebank1 Telemark, Per Halvorsen, og dagleg leiar i Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde, Guri Ramtoft, vil med hjelp av ei milliongåve hjelpe lokale lag og foreiningar over ein vanskeleg økonomisk situasjon.

Deler ut to millionar til lag og foreiningar