KUNSTFORMIDLAR: I mange år var Kunstnerhuset i Gamlegata på Gvarv ein formidlar av kunst og kultur. Nå er huset selt, men pengane frå salet vil i mange år framover gje folk i Midt-Telemark nye kunstopplevingar.
KUNSTFORMIDLAR: I mange år var Kunstnerhuset i Gamlegata på Gvarv ein formidlar av kunst og kultur. Nå er huset selt, men pengane frå salet vil i mange år framover gje folk i Midt-Telemark nye kunstopplevingar.

Mange søkjarar til kunstnerhus-stipend