Mindretalet ville frifinne:

Dømd til fengsel for kroppsskade