Norske journalistar jobbar for at du skal vite kva som skjer, forstå kvifor det skjer og vere førebudd på kva som skjer vidare.
Ingen medium braut vallova i år. FOTO: LLA

Redaktør Hilde Eika Nesje:

– Takk for tilliten