Midt-Telemark Brann og Redning to nye brann båtar, ein til Gvarv Utrykningsleiarane Roar Fjellheim t.v. og Bjørn Ivar Haugedal
LETTARE Å LASTE: Utrykkingsleiarane Roar Fjellheim og Bjørn Ivar Haugedal seier at lemmen i baugen gjer det lettare å få ombord både folk og utyr.

Ny brannbåt på Gvarv