Midt-Telemark kommune kommunestyremøte 2002 03 09  f.v. Øystein Slettebø, Borgar Kaasa, Svein Taranrød, Ingebjøg Nordbø, Siri Blichfeldt Dyrland, Mona Slaaen, Mette Haugholt, Arvid Hagen.
SET IKKJE INN TILTAK: Assisterande kommunedirektør Mona Slaaen meiner einingsleiarne i Bø ikkje i same grad som i Sauherad set inn tiltak når ramma sprekk. F.v. Øystein Slettebø, Borgar Kaasa, Svein Taranrød, Ingebjøg Nordbø, Siri Blichfeldt Dyrland, Mona Slaaen, Mette Haugholt, Arvid Hagen. Arkivfoto frå eit tidlegare kommunestyremøte.

Assisterande kommunedirektør kritiserte einingsleiarane