GLADE MOTTAKARAR. Sparebankstiftinga Bø har to årlege utdelingar av gåver til lag og foreiningar. Her er ein gjeng glade tilskotsmottakarar på Bø torg i mai 2017. Styreleiar i stiftinga, Hans Bakke, lengst til venstre. Arkivfoto
GLADE MOTTAKARAR. Sparebankstiftinga Bø har to årlege utdelingar av gåver til lag og foreiningar. Her er ein gjeng glade tilskotsmottakarar på Bø torg i mai 2017. Styreleiar i stiftinga, Hans Bakke, lengst til venstre. Arkivfoto

Vil støtte ny aktivitet