Foto: Johannes Jørgen Akerhaugen
Foto: Johannes Jørgen AkerhaugenBilde 1 av 1

Gjestgjevarstugo på Odden