Gullbring sal 
alternativt rekneskap: Dei har fagkompetanse på bygg og meiner det kan vere butikk for kommunen å behalde Gullbring. F.v Trygve Myrene, Terje Wold, Einar Fagerås og Kjell Arne Lunde. I tillegg står Per Simon Slettebø og Peder Rekkedal bak innspelet om at kommunalt eigarskap må reknast meir på.

Trygve Myrene ønskjer nytt bustadfelt i Breisås velkomen.

Trygve Myrene:

Kommunal budsjettstyring