Martin Ytreland einingsleiar pleie og omsorg ny avdleing for smitte korona covid-19
NY RETTLEIAR. Martin Ytreland opplyser at ein jobbar med ein ny rettleiar for korleis ein skal handtere besøk på sjukeheimane.

Samarbeider med Nome om smittemottak