På synfaring. Bilete frå PTN-utvalet i Sauherad kommune si synfaring i området i fjor haust. Grunneigar Benjamin Selmer orienterer. Foto: Gro B. Røiland
På synfaring. Bilete frå PTN-utvalet i Sauherad kommune si synfaring i området i fjor haust. Grunneigar Benjamin Selmer orienterer. Foto: Gro B. Røiland

Godkjente hytteplan – avviste klage på naturverdiar