Nytt byggjefelt. PTN-utvalet handsama ein ny byggjesøknad i dette byggjefeltet i sitt siste møte. Bildet viser feltet frå nordsida, teke sist haust.
Nytt byggjefelt. PTN-utvalet handsama ein ny byggjesøknad i dette byggjefeltet i sitt siste møte. Bildet viser feltet frå nordsida, teke sist haust.

Utsette klagesak i Fredsteinbergja