Midt-Telemark kommune formannskap møte ordførar Siri Blichfeldt Dyrland t.v. og konstituert kommunedirektør Mona Slaaen t.h.  Midt-Telemark kommune formannskap møte
BEHANDLA LIKEVEL: Først sa ordførar Siri Blichfeldt Dyrland (t.v.) at å flytte landbrukskontoret ut av Landbrukets hus ikkje er politisk behandla. Så sa ho at det står i det vedtekne budsjettet og at fleire politikarar vil diskutere det på nytt. Kommunedirektør Mona Slaaen t.h. Frå eit formannskapsmøte.

Nome må godkjenne flytting av landbrukskontor