FUGLESONG: Tysdag gjorde Jo David Meyer Lysne det fyrste av fleire lydopptak av fugl i Årnesbukta.
FUGLESONG: Tysdag gjorde Jo David Meyer Lysne det fyrste av fleire lydopptak av fugl i Årnesbukta.

Inspirert av fuglane