Abid Raja
VIL HA ALLE MED PÅ SANG. Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja oppfordrar alle nordmenn til å syngje nasjonalsangen klokka 13.00.

– Syng med meg på 17. mai!

17. mai blir annleis i år, men eg har tru på at det blir ei feiring for historiebøkene. Saman skal vi heidre Grunnlova, fridomen og demokratiet vårt. Difor håpar at eg at flest mogleg blir med for å synge 1., 7. og 8. vers av «Ja, vi elsker dette landet» klokka 13:00 på i dag.

Nasjonaldagen vår er viktig for oss alle. I vårt langstrekte land blir det planlagt for minneverdige og fantastiske feiringar, sjølv om enkelte element av markeringa i år vil bli i eit anna format.

I mine møte med 17-maikomitear frå sør til nord, har eg blitt overtydd om at vi går ein heilt spesiell nasjonaldag i møte. Viljen til å feire dei verdiane som kjenneteiknar oss som nasjon, er sterk. 17.-mai-komiteane har møtt utfordringa med imponerande kreativitet og eg er sikker på at vi skal greie å markere dagen på ein verdig og fin måte – også i år.

Mest av alt er 17. mai barna sin dag. I senter av feiringa er barnetoga, med alle dei «Små, en Alen lange», som Wergeland seier. Men planlegging og gjennomføring må tilpassast dei tilrådingar og helsefaglege råd som er gjeldande og dermed blir det ikkje tradisjonelle barnetog i år. Det vil likevel bli korps og kor, med to meters avstand i lengderetning, og éin meter skulder til skulder. Vi vil kunne ha både flaggheising og kransenedlegging, men berre med  50 personar med minst éin meters avstand.

Rundt om i Norge vil feiringa sjå forskjellig ut, men mitt håp er at vi også skal få til mykje felles, gjennom samarbeid og med tradisjonell norsk dugnadsånd.  Difor har vi tatt initiativ til at vi alle skal synge «Ja, vi elsker dette landet» i fellesskap klokka 13:00 på søndag.

Mitt håp og ønske er at du som les dette vil bli med meg, regjeringa og Det Norske Solistkor på allsongen.

Klokka 13.00 på 17. mai vil det først vil bli salutt frå ni av Forsvarets anlegg, frå Fredriksten festning i sør til Vardøhus festning i nord. Deretter vil heile nasjonen, du og eg og alle saman, synge 1., 7. og 8. vers av «Ja, vi elsker dette landet».

Eg håpar at så mange som mogleg vil gå ut på balkongen, i hagen eller i parken og synge med. Sjølv om det blir ei annleis feiring i år, er fundamentet framleis det same. La oss vise det i fellesskap: Ja, vi elskar dette landet!

Gratulerer med dagen, alle saman.