OLYMPUS DIGITAL CAMERA
UTVALT FORSKAR: Lars Håkonsen er i ein av fleire forskarar i utvalet som skal sjå på inntektssystemet til kommunane. Arkivfoto: Bø blad

Bøhering i regjeringsoppnemnt utval