Kan ha normal opning. Reglane i kommunen tilseier høve til ordinær opning på alle campingplassar. Her er inngangspartiet ved Bø camping. Arkivfoto.
Kan ha normal opning. Reglane i kommunen tilseier høve til ordinær opning på alle campingplassar. Her er inngangspartiet ved Bø camping. Arkivfoto.

Campingplassane med vanleg drift