HAR FORENKLA PROSESSEN: Avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteri- og stiftelsestilsynet fortel at eit nytt, elektronisk søknadsskjema vil forenkle søknadsprosessen og effektivisere saksbehandlinga.
HAR FORENKLA PROSESSEN: Avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteri- og stiftelsestilsynet fortel at eit nytt, elektronisk søknadsskjema vil forenkle søknadsprosessen og effektivisere saksbehandlinga.

Frivillige lag kan søkje om momskompensasjon