Frivillig vern. Interessa for å gå inn i frivillig vern av skogsområder er for tida stor. Bilde er frå skogsområdet Dalåsen Diplemyr i Heddal i Hjartdal kommune. Foto: Hanne Haugen.
Frivillig vern. Interessa for å gå inn i frivillig vern av skogsområder er for tida stor. Bilde er frå skogsområdet Dalåsen Diplemyr i Heddal i Hjartdal kommune. Foto: Hanne Haugen.

Stor interesse for vern av skog