Landskjende spelemenn til Bø under fylkeskappleiken