FLEIRE LEDIGE: NAV Vestfold og Telemark melder om fleire permitterte og arbeidsledige.
MANGE UFØRE: NAV Vestfold og Telemark melder om høge tal når det gjeld uføre i fylket.

Nedgang i talet på arbeidsledige