Tingretten og jordskifteretten i øvre Telemark må bestå