FRÅ BØ TIL GVARV: Når streknnga Gvarv – Mannebru er klar vil ein ha gang- og sykkelveg mellom dei to sentruma.
FRÅ BØ TIL GVARV: Når streknnga Gvarv – Mannebru er klar vil ein ha gang- og sykkelveg mellom dei to sentruma.

Behandla reguleringsplan for gang- og sykkelveg