FRILUFTSOMRÅDE: Utkast til kart over friluftsområde i Midt-Telemark kommune. Kvart område får ein farge etter kva verdi og karakter dei blir gjeve. Dette er ei førebels utgåve av karlegginga. Illustrasjon: Midt-Telemark kommune
FRILUFTSOMRÅDE: Utkast til kart over friluftsområde i Midt-Telemark kommune. Kvart område får ein farge etter kva verdi og karakter dei blir gjeve. Dette er ei førebels utgåve av karlegginga. Illustrasjon: Midt-Telemark kommune

83 friluftsområde