100 PROSENT. Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland har fått 100 prosent auke i eigedomsskatten i år.
100 PROSENT. Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland har fått 100 prosent auke i eigedomsskatten i år.

– Høgare faktura frå kommunen skuldast etterbetaling