SAMLINGSPLASS I SENTRUM: Parkeringsplassen ved Bø ungdomsskule har blitt ein stadig meir populær møteplass for ungdom og bilmiljøet i Bø og omegn. Det fører med seg både støy og forsøpling og no har naboane fått nok.
SAMLINGSPLASS I SENTRUM: Parkeringsplassen ved Bø ungdomsskule har blitt ein stadig meir populær møteplass for ungdom og bilmiljøet i Bø og omegn. Det fører med seg både støy og forsøpling og no har naboane fått nok.

Klagar på støy og leven