SAMLING: Driftsingeniør Gudmund Amundsen (t.h.) blei gjort stas på av kollegaer siste dag på jobb. Bak f.v. Vidar Tjønntveit, Olav Dyrud, Torjus Vaalanes, Kai Schei og Kenneth Hvitås. Midten f.v. Lars Tore Svendsen, Per Sveinung Norendal og Åge Rydland. Framme f.v. Moa Jonsson, Rune Lia og Olav Langkås.
SAMLING: Driftsingeniør Gudmund Amundsen (t.h.) blei gjort stas på av kollegaer siste dag på jobb. Bak f.v. Vidar Tjønntveit, Olav Dyrud, Torjus Vaalanes, Kai Schei og Kenneth Hvitås. Midten f.v. Lars Tore Svendsen, Per Sveinung Norendal og Åge Rydland. Framme f.v. Moa Jonsson, Rune Lia og Olav Langkås.

Siste dag med gjengen