USN Universitetet Campus Bø
VIL BYGGJE NYTT. Universitetet i Søraust-Noreg.

Kan få store følgjer for Gullbring kulturhus:

Universitetet vil ha nybygg og idrettshall