Sal og reiseliv. To av yrka som slit med fleist arbeidsledige er salsarbeid og reiseliv. Her eit generelt bilde frå denne sektoren, ein haustmarknad på Bø torg.
Sal og reiseliv. To av yrka som slit med fleist arbeidsledige er salsarbeid og reiseliv. Her eit generelt bilde frå denne sektoren, ein haustmarknad på Bø torg.

Flest permitterte innan sal og reiseliv