Bø stasjon tømmertog tog folk jernbanestasjon jarnbane

Ein milliard ekstra