SYKKELBYGD: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland (t.v.) skjønnar at rånarane ikkje kjenner seg igjen i Bø som sykkelbygd. Ho ønskjer å få med ein representant for rånar­ane når kommunen og politiet skal arrangere eit møte om bråk i helgene. Vidare f.v. konstituert kommunedirektør Mona Slaaen, lensmann Stine Benjaminsen Nygård og seksjonssjef Svein Olav Grini.
SYKKELBYGD: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland (t.v.) skjønnar at rånarane ikkje kjenner seg igjen i Bø som sykkelbygd. Ho ønskjer å få med ein representant for rånar­ane når kommunen og politiet skal arrangere eit møte om bråk i helgene. Vidare f.v. konstituert kommunedirektør Mona Slaaen, lensmann Stine Benjaminsen Nygård og seksjonssjef Svein Olav Grini.

Politiet bed om tiltak