LESEKROK: Kornmagasinet i Gamlegata har fått hyller, tusen bøker og eigen lesekrok. Lynn Anita Tandberg og Katrine Thostensen frå Midt-Telemark bibliotek skal byte på å betene minibiblioteket.
LESEKROK: Kornmagasinet i Gamlegata har fått hyller, tusen bøker og eigen lesekrok. Lynn Anita Tandberg og Katrine Thostensen frå Midt-Telemark bibliotek skal byte på å betene minibiblioteket.

Gamlegata har fått minibibliotek