fire burning dry grass
FARE: Det er tid for å passe ekstra godt på i forhold til gras- og skogbrannfare.

Gult farevarsel for skogbrann