Slik ser det ut i dag. Tomta er no i bruk for parkeringsplass under bygginga på Gvarv skule.
GVARVGATA 100: Det nye bustadfeltet er planlagt på tomta der tidlegare Gvarv bygdeheim låg.

Grønt lys for Gvarvgata 100