Bø stasjon tømmertog tog folk jernbanestasjon jarnbane
Passasjervekst. I fjor enda passasjertalet på Sørlandsbanen for første gong over ein million. Arkivfoto Bø stasjon.

Fleire avgangar i helger og morgontoget tilbake