Øystein Slettebø, Senterpartiet.
Øystein Slettebø, Senterpartiet. FOTO: Marta Kjøllesdal

Svar på avisinnlegget «Svakt lovverk og saksbehandling gir ny hyttebygging i Sauheradfjella»